ReadyPlanet.com
dot dot
bulletถาม-ตอบ
dot
แจ้งข้อมูลติดต่อ

dot
bulletการคำนวณค่าบริการ
การคำนวณค่าบริการ

การคำนวณราคาค่าบริการ คิดตามชั่วโมงการทำงาน โดยดูจากปริมาณเอกสาร ความยากง่ายและซับซ้อนของรายการ และความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

PROTAX มีขั้นตอนการเสนอราคา ดังนี้

1.เมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่สอบถามมาทางโทรศัพท์

2.ส่งแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ไปให้ทาง E-mail เพื่อให้ลูกค้าตอบกลับ

3.นัดพบผู้บริหารกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความความเข้าใจในเรื่องการทำงาน ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนรายการ และความต้องการต่างๆ

4.จัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ และตอบรับงานต่อไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.