ReadyPlanet.com
dot dot
bulletถาม-ตอบ
dot
แจ้งข้อมูลติดต่อ

dot
bulletการคำนวณค่าบริการ
ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

Q1.ทำไมสำนักงานบัญชีที่ให้บริการอยู่ ไม่สามารถตอบคำถามหรือแนะนำงานด้านบัญชีและภาษีอากรได้เลย ไม่เคยได้ดูงบการเงินรายเดือน ไม่ทราบผลประกอบการของกิจการ

A1.เป็นเรื่องนโยบาย ความรู้และความสามารถของสนง.บัญชีนั้น ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะหาสนง.บัญชีที่มีราคาถูก กำหนดค่าบริการโดยอิงรายได้ธุรกิจเป็นหลัก โดยไม่ได้สอบถามข้อมูล ความซับซ้อนของธุรกิจเลย ท่านก็จะได้ผลตอบแทนตามคำถามนั้น ที่ถูกต้องท่านต้องตัดเรื่องราคาถูกออกไปก่อน

โดยท่านจะต้องเริ่มดังนี้

1.หาสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.พบปะ พูดคุยกับสนง.บัญชี เพื่อเก็บข้อมูลรายการและความต้องการของท่าน

3.สนง.บัญชีจะคำนวณค่าบริการจากชั่วโมงการทำงาน ขึ้นกับ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายและซับซ้อนของรายการ

4.ประสบการณ์ของผู้บริหารสนง.บัญชี มีมากน้อยเพียงใด เพื่อท่านจะได้รับคำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจท่าน

 

Q2.ทำไมราคาค่าจัดทำบัญชีของบริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ อาจสูงกว่าที่อื่น ทั้งที่ต้องส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเหมือนกัน

A2.ทางบริษัทจัดทำบัญชีและ Consult ให้ผู้ประกอบการควบคู่ไปพร้อมกัน ท่านจะได้รับข้อมูลและวิธีการทำงานที่เป็นระบบ โดยจะค่อยๆ จัดการกับเอกสารด้านบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง

ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำงาน มีงบการเงินรายเดื่อนให้ผู้ประกอบการ ท่านจะได้รับความุรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมงาน คอยให้คำแนะนำและดูแล (เสมือนมีพี่เลี้ยง) ด้านบัญชีและภาษีอากร

โดยลูกค้าที่จัดทำบัญชีให้ตั้งแต่ปี 2545 ยังเป็นลูกค้ากันอยู่ถึงปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.